Støt Israel!

Hvorfor Støt Israel ?

Rom 15:26  …de vil samle ind til en fællesgave til de fattige blandt de hellige i Jerusalem. De har besluttet det, og står også i gæld til dem; for når de som hedninger har fået del i deres åndelige goder, skylder de også at hjælpe dem med materielle goder.

Læs også støtisrael hvordan ?

Nyhed: Smykker !